judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Turnaj MINI nádejí

Naši pretekári pekne bojovali a dosiahli takéto umiestnenia:

  • Martin Kollár - 1.miesto
  • Alex Bendík - 1.miesto
  • Marína Matúšková - 1.miesto
  • Matej Lukáč - 2.miesto
  • Richard Lauček - 2.miesto
  • Teo Bendík - 2.miesto
  • Samuel Stacho - 3.miesto

Blahoželáme

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk