judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Kontakt

Tréning: Športová hala na Štiavničkách
Telocvičňa judo
Kontaktná adresa: KJ ŠK UMB Banská Bystrica
Marta Diková
Tulská 15
974 04 Banská Bystrica
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. Kontakt: Marta Diková / tel.: 0902 140 728
Vladimír Cesnak / tel.: 0905 183 998
facebook facebook

O nás

Klub Judo ŠK UMB Banská Bystrica História nášho klubu sa začala písať v roku 1961, keď bol pod hlavičkou VšTJ Slávia Pedagogická fakulta založený v Banskej Bystrici oddiel juda. Od toho času prešlo klubom veľa judistov a judistiek všetkých vekových kategórií a mnohí z nich zaznamenali úspechy doma či v zahraničí.

V súčasnosti sa venujeme hlavne práci s deťmi a mládežou, z radov ktorej naši skúsení tréneri vychovali viacerých reprezentantov Slovenskej republiky.


Judo

jigoro-kano
Jigoro Kano
(1860 -1938)
Existuje princíp, ktorý sa reálne aplikuje
vo všetkých prípadoch?
Áno, existuje jeden - je to princíp maximálnej
efektívnosti činnosti, pri minimálnej psychickej
a fyzickej námahe.
Dal som tomuto princípu absolútnej všeobecnosti názov
JUDO


Charakteristika juda

Judo je typickým športovým zápasom, v ktorom pri vlastnom výkone - stretnutí ide o prekonanie súpera fyzickou, technickou a taktickou prevahou.
Pri riešení úlohy vlastného výkonu sa v jude uplatňuje veľké množstvo pohybových zručností prevažne veľmi zložitej štruktúry. Kontakt medzi oboma súpermi nastáva prostredníctvom úchopu za športový úbor - kimono. Pravidlá dovoľujú obmeňovať úchop a využívať prakticky všetky časti tela v kontakte so súperom v priebehu boja. Vlastný zápas prebieha na rovnom, pevnom, dostatočne pružnom zápasisku, ktoré umožňuje rýchle pohyby a pritom poskytuje dostatočnú ochranu pri pádoch.
Charakter hlavných vonkajších faktorov, t.j. športového úboru, zápasiska a pravidiel, predurčuje veľkú premenlivosť pohybového obsahu juda.

Náplň techniky juda tvoria predovšetkým chvaty, ktoré majú pomerne stabilnú štruktúru, vďaka tradičnému rozdeleniu a metodike nácviku, ktoré sa od vzniku juda v podstate zachovali dodnes.
Chvatom z postoja hádže judista súpera priamo na chrbát v ktoromkoľvek smere, rýchlo a dostatočne silno. V boji na zemi sú tri typické spôsoby chvatov - držanie, škrtenie a páčenie v lakťovom kĺbe.
Okrem chvatov tvoria náplň techniky juda ďalšie typické prvky. Sú to rôzne spôsoby úchopov, postojov, pohybu po zápasisku, ďalej úhyby, úniky, blokovanie, protichvaty a tiež pády, ktoré majú ochrannú funkciu.
V podmienkach stretnutia sa chvaty a ďalšie prvky techniky obmieňajú, kombinujú v boji v postoji i v boji na zemi. Prechody z boja v postoji do boja na zemi sú plynulé a prirodzené.

Značná premenlivosť technického obsahu juda, mimoriadny rozsah technických prostriedkov na prekonanie súpera umožňuje tiež veľkú rozmanitosť a premenlivosť taktických prvkov boja a taktických situácií. Toto všetko kladie vysoké požiadavky na komplexný rozvoj pohybových schopností ako sú sila, rýchlosť, obratnosť a kĺbová ohybnosť.

Pre judo sú typické vysoké požiadavky na schopnosť predvídania súperových zámerov, na nezávislé rozhodovanie sa a na vysokú vôľovú aktivitu. Dôležité sú schopnosti ako postreh či istota pohybu.
Charakter juda prináša mimoriadne veľké nároky na vytrvalosť vo vynaložení vôľového úsilia.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk