Systémové upozornenie
Hlavné informácie

 Pozvánka do kaviarne RIVERI Caffe Bar a tipovacej kancelárie TIPOS a FORTUNA v budove ŠK UMB ul.Jilemnického 30/A na Fončorde - tržnica Úsvit.

 

    04  tipos a riverri cafe02    02  tipos a riverri cafe01 

          tipos a riverri cafe05  tipos a riverri cafe07    tipos a riverri cafe10  tipos a riverri cafe11  tipos a riverri cafe12      01  02  06  10

 

              

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk