atleticky
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

logo

 

 

O NÁS

 

Atletický klub ŠK Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je členom Slovenského atletického zväzu pričom má dlhú a bohatú históriu. V súčasnosti má atletický klub vyše 360 členov. Pretekári klubu sa pravidelne zúčastňujú majstrovstiev v rámci SAZ vo všetkých vekových kategóriách. V činnosti klubu sa zameriavame predovšetkým na prípravu detí a mládeže. V rámci klubu sú dve prípravky Atletika pre deti a Atletika pre deti na ZŠ Ďumbierskej 17 zapojené do projektu Detská atletika SAZ, ktorý je súčasťou celosvetového projektu IAAF pod názvom Kids Athletics. Akuálne je v klube zaregistrovaných 11 trénerov atletiky a Detskej atletiky a 9 rozhodcov. Klub každoročne organizuje viac ako 10 podujatí v rámci SAZ, Detskej atletiky. Pravidelnou a vyhľadávanou súťažou sa stala Vianočná hala.

Vo svojej činnosti úzko spolupracuje s Katedrou telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici, Športovým gymnáziom Banská Bystrica, VŠC Duklou Banská Bystrica a s mestom Banská Bystrica.

 

Členmi atletického klubu boli pretekári, ktorí počas svojej kariéry dosiahli významné úspechy na národnej aj medzinárodnej úrovni vo farbách nášho klubu alebo iných klubov:

Jozef Pribilinec: v chôdzi na 20 km (Dukla Banská Bystrica) - olympijský víťaz,

Eva Murková: v skoku do diaľky - halová majsterka Európy,

Martina Danišová: - Hrašnová, v hode kladivom (VŠC Dukla Banská Bystrica) - 2. na majstrovstvách Európy juniorov, 3. na majstrovstvách sveta

Tomáš Ondrejko: v skoku o žrdi - majster sveta stredných škôl

Marcela Podracká: v 7-boj (Dukla Banská Bystrica) - 3. na majstrovstvách sveta juniorov, Peter Pažák, v skoku o žrdi - majster sveta veteránov

Jakub Chupek: majster sveta stredných škôl v orientačnom behu.

Členom klubu boli aj ďalší úspešní pretekári v kategóriách veteránov, dospelých, juniorov, dorastu, žiactva.

Účastníci OH: Jozefína Čerchlanová, Ludmila Melicherová, Jana Kučeríková, Dušan Majdán, Mária Gáliková

účastníci MS juniorov: Miroslav Konôpka, Mikuláš Konôpka, Mária Melová, Miriam Mašeková, Ján Garaj

účastníci ME juniorov: Miroslav Valach, Jozef Výboštok, Tomáš Halva, Ján Garaj, Mikuláš Konôpka, Miroslav Konôpka, Jakub Chupek - orientačný beh.

V posledných rokoch je našim najúspešnejším pretekárom Peter Ďurec v behoch na stredné a dlhé vzdialenosti, účastník ME v krose 2015,2016, halových majstrovstiev Európy 2015, Letnej svetovej univerziády 2017, Európskych olympijských hier 2016, majstrovstiev Európy družstiev 2017.

Počas dlhej histórie sa na činnosti klubu podieľali významné funkcionárske osobnosti, napr. Milan Krippner, Robert, Rozim, Jaroslav Starší, Milan Kohút, Ľubo Dropčo, Zdeněk Michna, Kamil Škarba, Ružena Fraňová, Roman Benčík, Binder, Hudák, Okáľ, Ivan Čillík, Katarína Sťulíková a ďalší.

Medzi najúspešnejších trénerov klubu patrili:

Ivan Eibner, Robert Rozim, Ladislav Hála, Jaroslav Halva, Jozef Cencer, Ján Solčáni, Miroslav Okáľ, Martin Pelach, Dušan Valent, Alžbeta Rosinská, Jaroslav Rogovský, Kamil Nosian, Jozef Hanušovský, Oto Ozorák, Peter Lichtner, Roman Benčík, Kamil Škarba, Ivan Čillík, Katarína Šuplíková.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk