Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Poukážte pre ŠK UMB - OSLOVENIE

POTVRDENIE o zaplatení dane - tlačivo od zamestnávateľa

VYHLÁSENIE o poukázaní dane pre ŠK UMB - tlačivo nové pre 2023

Daňové priznanie FO typ A - nové pre 2023

Daňové priznanie FO typ B - nové pre 2023

Daňové priznanie PO - tlačivo nové pre 2023

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk