basketbal new
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Návrat vysokoškolského ženského basketbalu na pôdu UMB

Basketbalové družstvo žien vzniklo 1.7.2014 rozhodnutím členov výkonného výboru ŠK UMB o vzniku a začlenení tohto družstva do organizačnej štruktúry ŠK UMB pod názvom:

Basketbalový klub ŠK UMB Banská Bystrica.

 

Podporu  myšlienky vzniku basketbalového družstva žien a návratu vysokoškolského basketbalu na pôdu UMB sme našli aj vo vedení KTVŠ FF UMB, vo vedení FF UMB ako aj vo vedení univerzity, začo im touto cestou chceme úprimne poďakovať.

Vytvorením nového basketbalového družstva ide o nadviazanie na úspešnú históriu vysokoškolského basketbalu družstva žien Slávia PF B. Bystrica, ktoré pôsobilo na pôde vtedajšej Pedagogickej fakulty a neskôr Fakulte humanitných a prírodovedných vied v období, keď členkami družstva boli aj také zvučné mená ako Anna Janoštinová, Erika Burjanová, Eva Antalecová, Marcela Kalistová, či Zuzana Vasilková a iné ďalšie študentky a zároveň reprezentantky Československa a súčasného Slovenska.

Basketbalové družstvo žien ŠK UMB Banská Bystrica je zložené z 13-tich študentiek jednotlivých fakúlt UMB doplnené o 3 mladé talentované stredoškoláčky a 2 skúsené seniorky. Družstvo trénuje pod taktovkou dvojice Mgr. Andrea Izáková, PhD. (trénerka družstva), Mgr. Eva Antalecová (asistentka trénerky). Vedúcim družstva je PaedDr. Boris Beťák, PhD. Družstvo trénuje v telocvični KTVŠ FF UMB a v tejto sezóne 2014/2015 je prihlásené do 1. ligy žien (2. najvyššia ženská celoslovenská súťaž žien SBA). Našimi súpermi sú družstvá zvučných mien z Košíc, Prešova či Popradu, ktoré sú už dlhodobo etablované v tejto súťaži a preto bude našou hlavnou úlohou vytvoriť dobrú klímu  v družstve, v ktorom jednotlivci budú ťahať za spoločný cieľ celého kolektívu hneď od úvodu sezóny.

Veríme, že koncentráciou mladých, vzdelaných hráčok – vysokoškoláčok, v centre stredného Slovenska a ich dlhodobou poctivou prácou, sa nám podarí vybudovať silný, konkurencie schopný tím, ktorý si znovu nájde svoje miesto na pôde UMB v Banskej Bystrici, čím vznikne ďalší vysoký potenciál úspešnej reprezentácie na univerzitnej, celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.

basket14-15

Basketbalové družstvo žien ŠK UMB Banská Bystrica v sezóne 2014/2015   

Viac info na: http://umb1998.webnode.sk/

                                                                           Mgr. Andrea Izáková, PhD.

KTVŠ FF UMB, trénerka družstva

basket logo

 

Daľšie informácie

BASKETBALOVÝ KLUB

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk