karate
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Karate klub ŠK UMB so vznikom v roku 1980 má v súcasnosti 40 clenov vrátane 15 študentov UMB. Klub vedie predseda klubu a tréner 1.triedy Dr.Peter Zbinovský,PhD. v spolupráci s trénerom 1.triedy Mgr.Michalom Hrubým.

Za uplynulých 10 rokov najúspešnejšou pretekárkou je Marcela Remiášová dvojnásobná majsterka Európy v kata rokov 1995 a 1996 a bronzová z Majstrovstiev sveta 2002 (Španielsko) i bronzová z ME 2003 (Nemecko) a mnozstvo štvrtých miest az do roku 2001 od ME az po 5.miesto na Svetových hrách 2001.

Najúspešnejším pretekárom bol Klaudio Farmadín dvojnásobný akademický majster sveta v zápase kumite z roku 1998, vicemajster sveta juniorov 1999 a majster Európy juniorov 2000 ako i trojnásobný zisk 3.miest z ME seniorov rokov 1999 a 2000.

Pretekári UMB ako študenti sa v rokoch 1998 (Francúzsko), 2000 (Japonsko) a v roku 2002 (Mexiko) zúcastnili na akademických majstrovstvách sveta, kde okrem spomenutého Farmadína umiestnenie získali: Mária Levická (2. a 3.miesto), v kata team 2.miesto Jaroslava Kohútová, Dunja Krízová a Lenka Plachká, v kumite druzstiev 2.miesto Roman Švantner, 4.miesto Mária Cerná, 7.miesto Ján Majer i Miroslava Valicková a 9.miesto Vladislav Polgár i Miroslav Slizik. Na majstrovstvách sveta v Malajzii 1994 M.Remiášová 4.miesto, v Juznej Afrike 1996 Mariana Lauková 3.miesto. Na Svetových pohároch - Nemecko1995 M.Lauková 3.miesto, Francúzsko 1996 Anna Poliaková a M.Lauková 3.miesto, Filipíny 1997 M.Lauková 5.miesto, Francúzsko 2000 M.Cerná 1.miesto a M.Levická 2.miesto a Japonsko 2001 M.Cerná 3.miesto.

Juniorský pretekári na majstrovstvách Európy sa umiestnili: ME 1995 Michal Veselovský 3.miesto, Turecko 1996 Ján Herud a Branislav Chochula 3.miesto, Bulharsko 1997 Marek Zbinovský 4.miesto, Španielsko 1999 M.Levická a M.Cerná 3.miesto, Slovinsko 2000 M.Cerná 3.miesto a ME 2001 na Cypre Jaroslav Bozon 3.miesto. Majsterkou Európy juniorek sa stala L.Povalacová (2003, Polsko).

V sútazi druzstiev úspechy získali kumite team zien UMB s 2.miestom na ME klubov 1998 v Ceskej rep. a 3.miesto na ME 1997 v Holandsku. O úspechy sa zaslúzili - Anna Poliaková, Miroslava Valicková, Mária Cerná a Mariana Lauková. Druzstvo muzov v kumite sa stalo majstrami Slovenska v rokoch 1996, 1997, 1999 a 2000.

Karate klub pravidelne organizuje v mesiaci september významnú medzinárodnú sútaz Európsky turnaj Univerzít spolu s Pohárom SNP (v roku 2002 9.rocník resp. 18 rocník), ktorého sa zúcastnuje 10-12 štátov Európy, ale i Juznej Afriky i Vietnamu. Klub UMB viackrát usporiadal Akademické majstrovstvá Slovenska, pricom v roku 2003 boli s medzinárodnou úcastou akademikov Polska i Ceskej republiky. Uz tradicne v Den študentov 17.novemnbra klub UMB porada karate turnaj vysokoškolákov. Diváckym zázitkom sú vystúpenia karatistov na šprtových univerzitných akadémiách

V oblasti výskumu sa klub podiela na sledovaní pohybovej výkonnosti v spolupráci s Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR v Lešti. V roku 1995 klub bol na pôde katedry telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB spoluporiadatelom medzinárodného Sympózia športového karate a v roku 2000 organizátorom seminára s úcastou španielskeho lektora univerzity v Madride A.Olivu. Športové úspechy reprezentantov SR dosiahli absolventi FHV a to: M.Lauková, K.Farmadín, J.Majer, J.Herud, M.Valicková, M.Zbinovský, M.Levická, L.Plachká, R.Švantner, V.Polgár a M.Hrubý. V súcasnosti študentmi FHV UMB sú úspešní pretekári J.Bozon (3.miesto z ME kadetov), J.Bence, R.Ilaš, R. Ando, L. Výboch, P.Sisik, P.Balko a další. Clenkou klubu UMB je i Miroslava Vašeková bronzová medailistka v kata z ME juniorek 2003 (Polsko). Dosahovanie šprtových úspechov študentmi je sprevádzané odbornovedeckým rastom študentov prezentujúcich sa na študentských vedeckých konferenciách s problematikou karate. Odovzdávanie nielen praktických skúseností mladším pretekárom ale aj ich vzdelanostný rast je predpokladom zvyšovania úrovne v karate klube UMB.

V Banskej Bystrici 05/05/2004 PaedDr. Peter Zbinovsky, PhD. - predseda klubu

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk