horoklub
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

horoklub

Horoklub je súčasťou štruktúry Športového klubu UMB a jeho  cieľom je združovať ľudí, ktorí majú radi pohyb v prírode a to nie len v horizontálnom, ale i vo vertikálnom smere :-)
Členstvo je dobrovoľné a otvorené......
V Horoklube naši členovia realizujú rôzne druhy horolezeckých aktivít, skialpinizmus, turistické aktivity. Sú členmi a môžu sa sa stať členmi organizácií ako SHS JAMES, KST.

 

Horoklub zameriava svoju pravidelnú činnosť na tieto tieto oblasti:

  • práca s mládežou- vysokoškoláci, stredoškoláci atď.
  • realizácia metodických a základných horolezeckých kurzov a aktivít pod odborným vedením,
  • realizácia organizovaných turistických aktivít pre rôzne cieľové skupiny,
  • realizácia a spoluorganizovanie rôznych propagačných (cestovateľské besedy, festival ZEM,VODA,VZDUCH) súťažných (Nox quaerox, Nočné šifry) aktivít pre členov a verejnosť.
  • prevádzka Lezeckej steny Pavúk.. 

Vznikli sme v roku 2000 obnovením činnosti a zlúčením horolezeckého a turistického klubu UMB. Oba tieto kluby stagnovali a nevykazovali aktívnu činnosť. Pred vznikom Univerzity Mateja Bela pôsobili na akademickej pôde vtedajšej Pedagogickej fakulty samostatné kluby turistiky a horolezectva. Klub vyvíjal aktivity hlavne v turistickej oblasti. Postupom času sa aktivity rozširovali a zaznamenali sme aj rýchli nárast členov. Vzhľadom na to že naše aktivity sa rozširovali hľadali sa nové možnosti- zázemie. V Banskej Bystrici fungovali cca 2 -3 viac- menej súkromné bouldrové stienky pivničného charakteru. Najbližšia "veľká" bouldrová stena bola v Sokolovni v Slovenskej Ľupči. Tá sa ale tešila obmedzenej návštevnosti. Rekonštrukciou Sokolovne došlo k jej zrušeniu. Po vzájomnej dohode medzi klubmi HO Biotika Slovenská Ľupča a TaHK UMB Banská Bystrica, vznikla dohoda o presťahovaní stienky do priestorov Centra voľného času JUNIOR so sídlom na ulici Janka Kráľa v Banskej Bystrici. A tak sa sťahovali zvyšky (lešenárske rúry, preglejky, chyty) na nové miesto. Vďaka Mirovi Knoškovi, ktorý pracoval v CVČ Junior sme stenu - bouldrovku vybudovali tam. Boli to super časy, podarilo sa aj zorganizovať prvé preteky. Prešli dva roky. Potom prišlo z jedného dňa na druhý rozhodnutie o zrušení CVČ Junior. A zase sme boli na dlažbe. Leto 2004 bolo šťastné pretože vďaka Ivovi Fellnerovi a p. riaditeľovi L.Topoľskému Gymnázia J.G.Tajovského sme našli domov v malej telocvični Gymnázia J.G.Tajovského. Takže sme si vysúkali rukávy a poďho druhý krát stavať bouldrovku. Klubu sa darilo bolo veľa turistických, skialpinistických a horolezeckých aktivít. Na prelome rokov dochádza k zlúčeniu klubov HO Biotika Slovenská Ľupča a TaHK UMB Banská Bystrica.

2006- Asi najvýraznejší medzník klubu. Začalo sa hovoriť o stavbe "veľkej" steny. Asi spúšťacím impulzom bolo získanie grantu od Konta Orange. Druhý impulz bola dohoda s Jirkom Švubom- Caballom (CCC Bocianik). A stavalo sa...... No nebolo to až také ľahké. Stena bola otvorená od septembra 2005 a dostala meno "Pavúk". V roku 2006 na základe spolupráce s Jirkom Švubom z CCC Bocianika Banská Bystrica sme sa pustili do stavby veľkej lezeckej steny ktorú vidíte v súčasnej podobe.
Od roku 1.5.2014 sa stena stáva výhradným majetkom Horoklubu ŠK UMB.......IMG 2533

Daľšie informácie

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk