Systémové upozornenie
Hlavné informácie
 • Výkaz trénera - tlačivo / pdf, excel, word/
 • Vyúčtovanie finančných cien - tabuľka /pdf, excel/
 • Hromadné vyúčtovanie Dohôd o vykonaní práce - tabuľka /pdf, excel, word/
 • Obeh a spracovanie účtovných dokladov ŠK UMB - dokument /pdf/
 • Cestovný príkaz - tlačivo /pdf, word/
 • Dohoda o použití motorového vozidla - tlačivo /pdf, word/
 • Údaje k uzatvoreniu dohody o prácach mimo prac.pomeru - tlačivo word/
 • Dohoda v vykonaní práce - tlačivo /pdf, word/
 • Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov - tabuľka od 1.6.2019 /pdf, excel/
 • Sponzorská darovacia zmluva ŠK UMB - vzor /pdf, word/
 • Zmluva o reklame ŠK UMB - vzor /pdf, word/
 • Oznámenie o konaní podujatia podľa z.č.1/2014 Z.z.- tlačivo /word/
 • Oznámenie Mestu B. Bystrica o konaní podujatia-príloha 1 /word/
 • Logo ŠK UMB - farba /jpg/
 • Logo ŠK UMB - č-b.doc /word/
 • Logo ŠK UMB - corel.eps /zip archív/
 • Tlačivo na vystavenie objednávky, zálohy a vyúčtovania /word/
 • Vzor - Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti v ŠK UMB /word/
 • Zoznam členov ŠK UMB  - tlačivo /excel/
 • Vzor - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti v ŠK UMB /word/
 • Hromadné vyúčtovanie dobrovoľníkov v ŠK UMB /excel/
 • Údaje o dobrovoľníkoch v ŠK UMB - zoznam v roku 2023 /excel/
 • Údaje o dobrovoľníkoch v ŠK UMB - zoznam v roku 2022 /excel/
 • Údaje o dobrovoľníkoch v ŠK UMB - zoznam v roku 2023 - Dodatok 1 /excel/
 • Tlačivo dobrovoľníci v ŠK UMB /excel/
 • Zoznam trénerov a ostatných športových odborníkov v ŠK UMB /excel/
 • GDPR - informácie o spracúvaní osobných údajov v ŠK UMB /pdf/
 • Tlačivo - Súhlas s poskytnutím osobných údajov v ŠK UMB /word/
 • Tlačivo - Zoznam ubytovaných na chate ŠK UMB /excel/

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk