vsetci
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Šport pre všetkých študentov a zamestnancov UMB v telovýchovných priestoroch KTVŠ FF UMB

spvs foto1spvs foto2spvs foto3spvs foto4spvs foto5

spvs foto6spvs foto7spvs foto8spvs foto9

(pre zväčšenie na celú obrazovku kliknite na obrázok)

 

Klub ŠPV začal pracovať pod ŠK UMB v roku 1996. Členovia klubu sú študenti a zamestnanci všetkých fakúlt UMB v Banskej Bystrici. Predsedom ŠPV je poverená Mgr. Andrea Izáková, PhD., odborná asistentka na KTVŠ FF UMB. Študenti a zamestnanci UMB, ale aj ľudia, ktorí majú radi aktívne športovanie môžu vykonávať pohybové aktivity počas semestra na princípe dobrovoľnosti, vlastných možností, schopností a na vlastné nebezpečie pod vedením odborných cvičiteľov. V rámci ŠPV sa organizujú tieto pohybové aktivity: aerobik, volejbal, basketbal, športová gymnastika, plávanie, a cvičenia vo fitness. Každý rok organizujeme športové akcie ku Dňu športu a Dňu študentstva: maratón v aerobiku, turnaje vo volejbale, basketbale, futbale, v stolnom tenise, v netradičných športoch – pretláčanie rukou, beh do schodov a iné.

Daľšie informácie

KLUB ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk