judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Informácie o tréningoch klubu juda

 

Na tréningu judo klubu
Na tréningu judo klubu

Tréning:

Športová hala na Štiavničkách
Telocvičňa judo

Utorok: 17.30 − 19.00
Štvrtok: 17.30 − 19.00

Tréneri:

Marta Diková, III.DAN, hlavný tréner, trieda T3, Tel.: 0902 140 728
Peter Dálik, I.KYU, trieda T4, Tel.: 0911 261 913

Tréningy sú určené pre deti od 6 rokov

Cvičenci sú zaradení do dvoch skupín: "prípravka" a "pokročilí".
V rámci tréningu absolvujú obidve skupiny spoločnú rozcvičku, po ktorej pokračuje tréning oddelene.

V prípravke sa výcvik zameriava na rozvoj všestranných pohybových schopností, získanie základných technických zručností a osvojenie etikety a zvykov chovania. Veľký dôraz sa kladie na nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce cvičenia.

V skupine pokročilých je hlavnou náplňou tréningu rozvoj techniky, špeciálnych pohybových schopností a psychických vlastností. Nemalú časť tréningu tvoria cvičenia pretekové.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk