Systémové upozornenie
Hlavné informácie

GYMNASTICKÝ KLUB

História gymnastického klubu

 

Začiatok pôsobenia súčasného Gymnastického klubu ŠK UMB siaha do roku 1963, keď  vo vtedajšej VŠTJ Slávia Pedagogický inštitút vznikol oddiel mužskej športovej gymnastiky pod vedením prvého trénera Adama Bellu, ktorý pôsobíl v GK ŠK UMB až roku 2006. Príchodom trénera Milana Supeka v roku 1964 začala pracovať aj ženská zložka. Jeho odchodom do novozaloženého oddielu športovej gymnastiky v Dukle Banská Bystrica v roku 1969 činnosť ženskej zložky v TJ Slávia zanikla.

Medzi odchovancov PaedDr. Adama Bellu, CSc. patrí celý rad slovenských reprezentantov v športovej gymnastike - Michal Oráč, Marian Laššák, Rudolf Babiak, Stanislav Kútik, Marian Babiak, Alojz Drexler, Karol Verkin, Richard Daniš. M. Oráč sa stal v roku 1970 prvým Majstrom Slovenska v I. výkonnostnej triede mužov. M. Laššák sa stal v  rokoch 1973 – 1975 desaťnásobným Akademickým Majstrom ČSSR, bol účastníkom dvoch svetových univerziád (Moskva 1973, Sofia 1975), členom reprezentačného družstva ČSSR a účastníkom mnohých medzinárodných pohárových a medzištátnych stretnutí. R. Babiak prestúpil v roku 1975 do Dukly Banská Bystrica, kde získal výrazné úspechy. S. Kútik sa stal v rokoch 1979 - 1982 trojnásobným  Majstrom Slovenska. A. Drexler získal v roku 1982 titul Majster ČSSR v kategórii juniorov a v roku 1986 prestúpil do Dukly Banská Bystrica. V rokoch 1984 – 1985 sa stal trojnásobným Majstrom ČSSR v žiackej kategórii K. Verkin. V roku 1987 bol do reprezentačného výberu juniorov ČSSR zaradený R. Daniš. Medzi odchovancov A. Bellu patria aj reprezentanti SR v deväťdesiatych rokoch – Peter Krištof a Peter Náhly, ktorí sa zúčastnili mnohých medzinárodných pohárových i medzištátnych stretnutí ako aj Majstrovstiev sveta (1995, 1997, 1999) i Majstrovstiev Európy (1994, 1996, 1998). Peter Krištof je od roku 1997 členom klubu Slávia UK Bratislava, kde získal mnohé úspechy. Peter Náhly získal v roku 1997 titul Majster SR v cvičení na hrazde a v roku 1998 titul Majster SR v cvičení na koni. Od roku 1997 pôsobí ako tréner mužskej zložky aj Juraj Kremnický. Pod jeho vedením vyrástlo viacero majstov Slovenska v žiackych kategóriách a neskôr aj v seniorskej kategórii Martin Argaláš. Martin Argaláš je v súčastnosti najúspešnejší gymnasta nášho klubu. Bol účastníkom viacerých zahraničných pretekov ako reprezentant Slovenska v športovej gymnastike. Medzi jeho najvýznamnejšie preteky patria rokoch 2009 EYOF, 2010 a 2014 ME. 

Ženská zložka športovej gymnastiky v TJ Slávia začala opäť pracovať až v roku 1985, keď sa stal jej prvým profesionálnym trénerom Michal Oráč. Z družstva, ktoré vytvoril, dosiahla najväčšie úspechy Anna Mesarkinová. V roku 1985 vzniklo aj Školské športové stredisko, ktorého prvými trénermi sa stali Marian Babiak a Pavel Kuchár. V žiackych kategóriách dosahujú výborné úspechy aj mladé gymnastky pod vedením trénerky Márie Pýchovej. Anna Mesarkinová pod vedením trénerov Ľubice Rísovej a Stanislava Kútika pôsobila v reprezentačnom družstve žiačok, junioriek a žien SR. Zúčastnila sa mnohých medzištátnych i medzinárodných pohárových súťaží ako aj Majstrovstiev sveta (1997, 1999) a Majstrovstiev Európy (1998, 2000).  V  roku 2001 získala titul Akademická Majsterka SR v cvičení na bradlách a v roku 1997 titul Majsterka SR v prostných. Ďalšie pretekárky, ktoré úspešne reprezentovli klub: Silvia Ruščinová. Adriana Hilmerová sa zúčastnila Majstrovstiev Európy junioriek 2002 v Grécku. Ivana Risková a Kristína Reháková.

GK ŠK UMB poriada aj rôzne športové podujatia. Organizujeme pravidelne BANSKOBYSTRICKÉ GYMNASTICKÉ DNI  (BBGD) je to gymnastické súťaž v mužskej a ženskej zložke SGF. V rámci BBGD sú zaradené súťaže Slovenský pohár; Pohár UMB; Banskobystrická kladina, Memoriál Alojza Drexlera, ktorých sa zúčastňujú aj pretekári a pretekárky zo zahraničia. V spolupráci so SGF sme pripravili medzištátne stretnutia žien Slovensko – Slovinsko (1997)a Slovensko – Maďarsko (2003). Akademické majstrovstvá Slovenska (2001 - ženy, 2014 muži, ženy). Pre najmladších cvičencov z prípravných ročníkov pôsobiacich v našom klube pravidelne organizujeme súťaž Vianočná vetvička.

V GK ŠK UMB je v súčastnosti zaregistrovaných cez 100 členov, pričom do výkonnostnej gymnastiky je zaradených 20 pretekárov.

 

Daľšie informácie

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk