judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Najlepší pretekári nášho klubu podľa dosiahnutých výsledkov na súťažiach za rok 2017:

rebricek-2017

  • Marco Madoš
  • Daniela Melicherčíková
  • Nina Šlanková
  • Romana Lauková
Umiestnenia na súťažiach:
Súťaž Pretekár Miesto Kategória
Majstrovstvá SR žiaci Madoš Marco 1. U13
Melicherčíková Daniela 2. U13
Bukovčanová Sarah 3. U15
Zacharovský Tomáš 2. U13
Šlanková Nina 1. U13
Majstrovstvá SR dorastu Sršeň Ján 5. U18
Krajči Miloš 2. U18
Melicherčíková Daniela 2. U18
Majstrovstvá SR Juniori Sršeň Ján 7. U21
MVC Galanta Krajči Miloš 1. U18
Sršeň Ján 2. U18
Krajči Miloš 1. U15
Bychkov Aleksander 5. U15
Melicherčíková Daniela 1. U13
Zacharovský Tomáš 1. U13
Filkorová Nina 1. U11
Bukovčanová Miriam 2. U11
Mozoľová Ella 3. U11
VC Martin Krajči Miloš 1. U18
Sršeň Ján 3. U18
Krajči Miloš 1. U15
Bychkov Alexandew 1. U15
Bukovčanová Sarah 3. U15
Zacharovský Tomáš 1. U13
Melicherčíková Daniela 2. U13
Bukovčanová Miriam 2. U11
Mozoľová Ella 3. U11
Filkorová Nina 3. U11
MT Olomouc Krajči Miloš 7. U18
MC Žilina Bukovčanová Miriam 3. U13
Madoš Marco 2. U13
MT Ostrava Krajči Miloš 7. U13
MVC Banská Bystrica Madoš Marco 1. U13
Bychkov Alexander 3. U14
Sršeň Ján 5. U11
MT Pezinok žiaci Sršeň Ján 2. U18
Krajči Miloš 3. U18
Madoš Marco 3. U13
Bukovčanová Miriam 5. U13
Bychkov Alexander 2. U18
MT Bardejov Bukovčanová Sarah 5. U15
Krajči Miloš 1. U18
Madoš Marco 3. U13
Bukovčanová Miriam 3. U13
Melicherčíkova Daniela 2. U15
Sršeň Ján 7. U18
MVC Archa Cup Bratislava Melicherčíková Daniela 1. U15
Madoš Marco 1. U13
Bukovčanová Sarah 3. U15
Krajči Miloš 1. U18
MVC Rimavská Sobota Šlanková Nina 7. U13
Madoš Marco 5. U13
Melicherčíková Daniela 3. U15
Zacharovský Tomáš 3. U15
VC Michalovce Melicherčíková Daniela 1. U15
Madoš Marco 3. U13
Bukovčanová Miriam 4. U13
Bukovčanová Sarah 4. U15
Zacharovský Tomáš 3. U13
MT Malacky Melicherčíková Daniela 2. U15
Bukovčanová Miriam 3. U13
Bukovčanová Sarah 3. U15
MT SNP B.Bystrica Ľupták Ján 7. U21
MVC Považská Bystrica Šlanková Nina 1. U13
Madoš Marco 1. U13
Melicherčíková Daniela 1. U15
Zacharovský Tomáš 3. U15

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk