Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Vážení členovia a priaznivci Športového klubu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujeme Vám, že ste i v roku 2018 prispeli 2% zo svojich daní pre Športový klub UMB. I vďaka Vám sme mohli realizovať úlohy športovo-telovýchovné aktivity mládeže.

         V priebehu týchto týždňov, dní, sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% (3%) Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Občianske združenie Športový klub UMB v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% (3%) a použiť finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% (3%) už zaplatenej dane pre Športový klub UMB.

Ak sa rozhodnete podporiť Športový klub UMB uvedenými 2% (3%) je potrebné vykonať:

  1. Fyzické osoby, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane“. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť „VYHLÁSENIE“ o poukázaní sumy pre Športový klub UMB podľa predtlače (príloha č.1). Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ doručte do 30.apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  2. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive daňovom priznaní vyplnia kolonku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ podľa predtlače (príloha č.2) a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31.marca 2019.

         Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak Športový klub UMB Banská Bystrica, za čo Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.

prezident ŠK UMB B.Bystrica

 

Informácie:

Sekretariát ŠK UMB – tel.048-4465192, 0907843516, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.rozhodni.sk  (tlačivá a podrobnejšie informácie) a aj na  www.sportklub.umb.sk

Potvrdenie /nové tlačivo v roku 2019 !/

 

VYHLÁSENIE - príloha 1 / nové tlačivo pre rok 2019

 

VYHLÁSENIE - príloha 2

Poukážte 2% pre ŠK UMB

Informácia z FS SR k tlačivám k poukázaniu 2% dane !

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk