Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Daľšie informácie

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: ŠK UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka:
IBAN:
2927895291/1100
SK79 1100 0000 0029 27895291

SLSP:
IBAN:

SLSP-
IBAN:

50190818/0900
SK75 0900 0000 0000 50190818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk