trian vyrocie
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

História vysokoškolského klubu TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica

Triatlon so všetkými svojimi odvetviami v súčasnosti môžeme zaradiť medzi najatraktívnejšie športové disciplíny. Skladá sa z troch disciplín (plávanie, cyklistika a beh), ktoré musí pretekár absolvovať v jednom slede. Zaradenie medzi olympijské športy s premiérou na Olympijských hrách v roku 2000, kde súťaže prebehali v centre Sydney, výrazne prospelo jeho popularite a masovosti. Je potešiteľné, že aj mesto Banská Bystrica môže v tejto oblasti už dlhodobo vykazovať dobré výsledky vďaka vysokoškolskému triatlonovému a plaveckému klubu TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica. Z historického hľadiska bol tento klub založený a oficiálne zaregistrovaný v Slovenskej triatlonovej úniiv roku 1990 (do Slovenskej plaveckej federácie bol zaregistrovaný v roku 2012) pod názvom Triatlonový oddiel Slávia Pedagogická fakulta Banská Bystrica. Jeho zakladateľmi boli - učiteľ Katedry telesnej výchovy vtedajšej Pedagogickej fakulty Miroslav Nemec a študenti Ondrej Bakša Roman Lackovič.

         obr1                        obr2   

Na snímke z prvého sústredenia na Donovaloch                        Na snímke z pretekov v Dvoroch nad Žitavou

   v roku 1991 (zľava): R. Šinský, Ľ. Havetta,                                 v roku 1994 (zľava zhora dole): M. Nemec,  

       R. Schlenc, M. Kováčik a M. Nemec                                       M. Kováčik, Ľ. Havetta, neznámy, R. Schlenc,

                                                                                                           R. Čiernik, M. Hála a M. Miklošovič

Z pohľadu personálneho boli začiatky klubu ovplyvnené skutočnosťou, že triatlon ako mladý šport sa koncom 80-tych rokov minulého storočia len pomaly začal na Slovensku rozvíjať. Prvým oficiálnym trénerom klubu bol Ivo Konvička, ktorý ako bývalý reprezentant v modernom päťboji mal skúsenosti s viacbojmi a sústredil sa na plaveckú prípravu. Atletickú prípravu začal organizovať dlhoročný atletický tréner viacbojárov Ladislav Hála. Klub si v roku 1993 zabezpečil aj dvoch masérov p. Vrlo a Gajdoš. Najúspešnejším pretekárom v začiatkoch bol jeho zakladateľ Miro Nemec (1990 MSR krátky triatlon - 15. miesto a Drevený muž - 3. miesto; 1991 MSR krátky triatlon - 14. miesto, Balatóni triatlon Maďarsko - 7. miesto a Stará Turá - 4. miesto, všetko kategória elite). Hneď od začiatku sa v klube stretla skvelá partia nadšencov - Miro Nemec, Ľubo Havetta, Momo Kováčik, Ivo Konvička, Roman Šinský. O rok neskôr prišli Roman Schlenc, Martin Hála, Jožko Chaban a v rokoch 1992-3 napr. Jano Čižmár ml. Peter a Paľo Kánovci, Rišo Pouš a ďalší. Počiatočný elán členov klubu sa prejavil hneď v roku 1991, kedy klub usporiadal prvé triatlonové preteky v Banskej Bystrici na plážovom kúpalisku. Svojou kvalitou sa klub a jeho členovia stále výraznejšie etablovali v Slovenskom triatlone. Už v roku 1993 sa klub umiestnil na 3. mieste v celkovom hodnotení klubov v Slovenskom pohári v triatlone. Klub sa v nasledujúcich rokoch postupne prepracoval medzi najvýznamnejšie a najúspešnejšie triatlonové kluby na Slovensku. Zmena názvu na súčasný TRIAN ŠK UMB B. Bystrica sa udiala v januári 1994. Pre vývoj a smerovanie klubu v rokoch 1993 - 2002 boli dôležité tieto udalosti: Vstup Jána Čižmára st. do klubu v roku 1993 (člen klubu do roku 2002), ktorý nielen finančne ale aj funkcionársky pomohol zviditeľniť náš klub na domácej Slovenskej pôde. Ako jediný aktuálny člen nášho klubu sa stal členom VV STÚ a zároveň aj viceprezidentom STÚ (od roku 1996 do roku 2002); Zvolenie Mira Nemca za člena VV ŠK UMB Banská Bystrica (1993 - dodnes); Zvolenie Mira Nemca za člena športovo-technickej komisie STÚ (1995 - 1999) a neskôr kontrolno-revíznej komisie STÚ (2000 - 2002); Angažovanie Atilu Barusa st. za klubového trénera (1996 - 1997); Angažovanie Milana Slováka za klubového trénera (1997 - 2001) a jeho následné zvolenie za reprezentačného trénera Slovenska v zimnom triatlone resp, multišporte (1998 - dodnes); Vstup Dušana Hraška do klubu (1998 - 2001) ako funkcionára, ktorý výrazne pomohol klubu prezentovať sa až na európskej úrovni. Najmä vďaka jeho aktivitám mohol náš klub, ako prvý, usporiadať na území Slovenska Európske podujatie (EP a ME v zimnom triatlone na Donovaloch - 1999 a 2000); Nezhody v klube na jeseň roku 2000 a následný odchod viacerých členov do novovzniknutého klubu - Klub zimného triatlonu Donovaly (Dušan, Matej a Braňo Hraškovci, Slovák, Hrnčiar, Havetta, Jánošíková a ďalší); Pridelenie štatútu Centra talentovanej mládeže STÚ (2000 - 2001) s novými trénermi manželmi Petrom a Martinou Mandzákovcami (rodenou Misárošovou), ktorí pôsobili pri klube v rokoch 1999 - 2002. Po odchode Jána Čižmára st. v roku 2002 bola pre ďalší rozvoj klubu veľmi dôležitá a prospešná zvýšená aktivita člena klubu Miroslava Šimuna, ktorý sa postaral o výrazne pozdvihnutie mládežníckej členskej základne a skvalitnenie najmä plaveckého tréningového procesu. Za ďalší významný krok v rozvoji klubu je možné považovať trénerské angažmá (v roku 2008) bývalého plavca a následne trénera Jiřího Doležela, ktorý skonsolidoval plaveckú prípravu klubu, zadefinoval organizačnú štruktúru klubu (deti, mládež a dospelý; triatlon - plávanie) a spolu so Zuzanou Tonhauserovou nasmerovali klub aj do plaveckej oblasti. Postarali sa o zaregistrovanie klubu do SPF a premiérovu oficiálnu účasť členov klubu na plaveckých pretekoch (január 2013). Ďalšou významnou osobou, ktorá kvalitatívne výrazne pozdvihla tréningový proces v klube bol bývalý pretekár klubu Marek Vojník, ktorý sa etabloval v oblasti kondičnej a bežeckej prípravy členov klubu. Veľmi významná pre klub bola zmena jeho pracovného zaradenia, keď od roku 2018 sa stal profesionálnym trénerom na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici, kde svojou kvalitou prilákal do jej radov, ale aj do radov nášho klubu, viacero nádejných mladežníkov v trialtone a plávaní. Od júla 2013 sa, po odchode trénerov Doležela a Tonhauserovej, vrátili k trénerskej činnosti v klube manželia Peter a Martina Mandzákovci a v spolupráci s Danielom Zúbekom, Marekom Vojníkom, Svetlanou Lipárovou, Ondrejom Doletinom, Dušanom Krajčovičom a Kristínom Bakom naďalej pozitívne kreujú tréningový proces klubu. Nezanedbateľné miesto v tomto procese má aj Michal Straka, ktorý od roku 2011 zabezpečil v rámci svojich možností pre členov klubu kvalitné podmienky na tréning a regeneráciu v priestoroch SZŠ B. Bystrica. Bohužiaľ v roku 2019 zasiahla aj Slovensko celosvetová pandémia COVID-19, ktorá negatívne ovplyvnila tréningovú činnosť klubu. Dotkla sa najmä plaveckej prípravy, kde sú bazény dlhodobo zatvárané. Ďalšou zmenou bol aj odchod dlhoročných plaveckých trénerov manželov Mandzákovcov a Dana Zúbeka v septembri 2021. Od tohto obdobia v klube pôsobí úplne nové plavecké trénerské trio - bývalý reprezentant a medzinárodne uznávaný plavecký tréner Matej Kuchár a mladé začínajúce trénerky Lea Brnčalová a Sidónia Šišoláková.

Z historického pohľadu je potrebné poukázať ešte na jednu významnú skutočnosť - najdlhšie neprerušené členstvo v klube má Miro Nemec, ktorý je od založenia klubu až dodnes jeho jediným predsedom.

TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica sa v priebehu svojho vývinu, okrem popularizácie triatlonu a jeho príbuzných odvetví (duatlon, zimný triatlon, aquatlon, kvadriatlon, zimný triatlon, kros triatlon a pod.) a neskôr aj plávania na vysokoškolskej pôde, ale aj v meste Banská Bystrica a jeho blízkom okolí, zameral predovšetkým na tri oblasti:

A) Pretekársku - dosahovanie vysokej výkonnosti a zabezpečenie podmienok pre kvalitnú športovú prípravu svojich pretekárov a pretekárok;

B) Organizačnú - organizácia triatlonových, duatlonových, zimnotriatlonových a iných športových podujatí;

C) Výučbovú - realizácia základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku pre záujemcov o plávanie a triatlon.

A) Pretekárska oblasť

Z pohľadu výkonnostnej úrovne sa v radoch, do roku 2001 jediného triatlonového klubu v Banskej Bystrici, objavili viacerí pretekári, ktorí si svojimi úspešnými vystúpeniami v klubovom drese vyslúžili nomináciu do reprezentačných družstiev Slovenskej republiky v triatlone, duatlone, aquatlone, kros a zimnom triatlone - Ivo Konvička, Roman Schlenc, Darina Farská, Martina Misárošová, Zuzana Vojteková, Magda Stovíčková, Gabriela Lutzová, Ján Čižmár, Peter Bartoň, Juraj Brugoš, Andrej Orlický, Emil Hrnčiar, Milan Slovák, Vladimír Sikula, Marek Kovačič, Ľubomír Hejnus, Peter Kán, Tatiana Kutlíková, Alena a Linda Briedová, Ľubomíra Kalinová, Andrea Benková, Peter Mikoláš, Július Lamoš Ivana Kupcová, Ondrej Styk, Juliana Styková, Katarína Lovrantová, Jakub Beňo, Roman Martinčík, Svetlana Lipárová, Kristína Neč-Lapinová, Jozef Tomašovič, Norbert Gröne, Ján Pavlík, Aurel Barto, Rebeka Gabčíková, Peter Štilla, Líza Hazuchová, Slávo Adam ml., Martina Mesárošová a ďalší.

Medzi doteraz najvýznamnejšie medzinárodné úspechy členov klubu patria:

1. miesto Ivany Kupcovej na ME v zimnom triatlone;

 1. miesto Kristíny Néč-Lapinovej na ME 

 1. miesto Lízy Hazuchovej na ME v duatlone (juniorky)

1. miesto družstva veteránov na ME v zimnom triatlone (Slovák);

2. miesto Lindy Briedovej na MS v zimnom triatlone;

2. miesto Jána Pavlíka na MS v aquatlone (age group 20-24);

2. miesto Lindy Briedovej na ME v zimnom triatlone;

2. miesto družstva žien na ME v zimnom triatlone (Kutlíková, Alena a Linda Briedové);

2. miesto družstva žien na ME v duatlone (Misárošová);

3. miesto Juliany Stykovej na ME v zimnom triatlone; 

 3. miesto Kristíny Neč-Lapinovej na ME v kross duatlone;

3. miesto Svetlany Lipárovej na ME v kros triatlone U23;

3. miesto družstva žien na ME v zimnom triatlone (Kupcová, Styková);

4. miesto Jozefa  Tomašoviča na ME v kros triatlone U23;

4. miesto Kataríny Lovrantovej na ME v duatlone; 

 4. miesto Rebeky Gabčíkovej na ME v zimnom triatlone (juniorky);

5. miesto Kristíny Lapinovej na ME v duatlone; 

 5. miesto Kristíny Neč-Lapinovej na ME v zimnom triatlone;

6. miesto Tatiany Kutlíkovej na MS v zimnom triatlone

Okrem týchto úspechov je potrebné spomenúť aj účasť Romana Schlenca, Petra Bartoňa, Martiny Misárošovej, Juliany Stykovej, Andrey Benkovej, Kristíny Lapinovej, Jakuba Beňa, Petra Štillu, Aurela Barta, Veroniky Čellárovej, Martina Stodolu na majstrovstvách Európy v triatlone, duatlone a kross triatlone a duatlone. Účasť Iva Konvičku na armádnych majstrovstvách Európy v triatlone. Kvalitné vystúpenia Milana Slováka, Vladimíra Sikulu a Romana Martinčíka na veteránskych triatlonových a duatlonových Európskych podujatiach, alebo účasť už spomínanej Martiny Misárošovej (2x) a Jána Čižmára ml. (1x) na akademických majstrovstvách sveta v triatlone. Taktiež premiérova účasť slovenskej pretekárky - Táni Kutlíkovej na ME v zimnom triatlone.

    obr3                                                                 obr4

     Snímka z oceňovania jednotlivcov a klubov STÚ                                                                                                                                   v roku 1997 (zľava zhora dolu): E. Hrnčiar, J. Solivajs,                                                         Ján Pavlík - MSR v krátkom TT 2012              J. Čižmár st., R. Pouš, P. Bartoň, P. Kán, Ľ. Hejnus,                                                              2. miesto na MS v aquatlone 2013                M. Nemec, M. Šimun, J. Čižmár ml., Ľ. Kalinová,                                                                    (age group 20-24) Londýn                          D. Farská, M. Misárošová, Z. Vojteková.

Z pohľadu Slovenska a suťaží riadených Slovenskou triatlonovou úniou, už v priebehu dvoch rokov od vzniku, sa podarilo členom klubu ale aj samotnému klubu zaradiť medzi elitné republikové kluby. V podstate od roku 1993 sa mu darí pravidelné získavať majstrovské a medailové umiestnenia v súťaži klubov a jednotlivcov či už na majstrovstvách Slovenska, v Slovenskom pohári (triatlon, duatlon, aquatlon, zimný triatlon, kros triatlon a duatlon) a v Slovenskej triatlonovej lige (celkový sumár sezóny). Za celé toto obdobie sa však žiadnemu pretekárovi z klubu ani raz nepodarilo získať triumf najcennejší - titul Majstra Slovenska v olympiskom (krátko) triatlone v elitnej mužskej kategórii. Z tohto dôvodu za historicky najvýznamnejšie umiestnenie nášho pretekára v rámci Slovenska považujeme 1. miesto Jána Pavlíka na MSR v krátkom triatlone v kategórii elite, ktoré dosiahol na Žilinskom triatlone v roku 2012. Majstrami a majsterkami Slovenska v ostatných odvetviach resp. vekových kategóriách sa stali - Kovačič, Lamoš, Slovák, Martinčík, Sikula, Misárošová, Vojteková, Tomašovič, Kalinová, Néč-Lapinová, Barto, Adam ml., Hazuchová, Čellárová, Purgát, Brnčálová a ďalší. Historický najuspešnejším rokom z pohľadu umiestnenia klubu bol rok 2000, kedy v Slovenskom pohári v triatlone obsadil 2. miesto, v duatlone 1. miesto a celkovo 1. miesto. Podobne tak rok 1994 (TT - 2, DT - 2, SP - 1) a rok 1998 (TT - 3, DT - 2, SP - 1). Celkove v období medzi rokmi 1994 - 2004 sa klub aj v triatlone aj duatlone vždy umiestnil medzi prvými tromi klubmi na Slovensku (s výnimkou v rokoch 1995, 1999 a 2001). V posledných rokoch sa výrazným spôsobom začínajú prezentovať aj výsledky vicročnej práce s mládežou v oboch oblastiach (triatlonová aj plavecká). Mená ako Barto, Adam, Šimon a Ema Paulínyovci, Piatriková, Brhlík a ďalší sa kvalitne presadzujú na mládežníckych republikových podujatiach. Nezanedbateľnú úlohu v tomto procese zohrala aj skutočnosť, že Marek Vojník nastúpil na trénerskú pozíciu na SŠŠ v B. Bystrici a svojou kavlitnou prácou do Banskej Bysterice a aj k nám do kluby pritiahol viacero talentovaných mládežníkov. 

B) Organizátorská oblasť

Popri výborných výsledkoch v pretekárskej oblasti patril Banskobystrický triatlonový a plavecký klub medzi najaktívnejšie kluby na Slovensku aj čo sa týka usporiadania rôznych športových podujatí. Hneď rok po založení (v roku 1991) usporiadal klub prvé triatlonové preteky v Banskej Bystrici na plážovom kúpalisku V roku 2001 usporiadal nateraz posledný 11ročník BB triatlonu (Memoriálu Ondreja Karvačku). Toto podujatie každoročne priviedlo na pôdu mesta množstvo mladých, ale aj starších športovcov z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Na poslednej spoločnej Československej letnej univerziáde (1993), ktorá sa konala v Banskej Bystrici bol náš klub spoluorganizátorom majstrovstiev Československa vysokoškolákov v krátkom triatlone, v roku 1997 zorganizoval majstrovstvá Slovenskej republiky v krátkom duatlone, v rokoch 1998, 2000 a 2003 Akademické majstrovstvá Slovenskej republiky v krátkom triatlone a v roku 1999 prvé Majstrovstvá Slovenskej republiky v horskom duatlone. Vo februári 1999 na základe poverenia Európskou triatlonovou úniou zorganizoval Banskobystrický triatlonový klub na Donovaloch Európsky pohár v zimnom triatlone a o rok neskôr najvýznamnejšie podujatie nielen pre náš klub, ale dovtedy aj pre celú Slovenskú triatlonovú úniu - 3. majstrovstvá Európy v zimnom triatlone. Boli to vôbec prvé „triatlonové“ ME na území Slovenska. Od roku 1999 usporadúval klub až do roku 2007 preteky pre priaznivcov horského duatlonu s medzinárodnou účasťou na Donovaloch a Šachtičke. Po roku 2007 bola však táto oblasť činnosti klubu utlmená, vzhľadom k strate motivácie a nedorozumeniam so STÚ. Dôvodom bolo aj výraznejšie sa preorientovanie na prípravu mládeže a následne aj na nasmerovanie sa na plaveckú oblasť. Znovuobnovenie organizátorskej činnosti sa spája so spoluorganizovaním cestného behu - Lučatínska 11-tka od roku 2012, ktorej riaditeľom je člen klubu Marek Vojník. V oblasti plávania sa klubu podarilo úspešne už dvákrat zorganizovať pretekové kolo Banskobystrického plaveckého pohára.

C) výučbová oblasť

Táto oblasť je historicky najmladšou súčasťou činnosti klubu. V roku 1999 klub podal na STÚ žiadosť o pridelenie Centra talentovanej mládeže, ktoré mu v roku 2000 aj bolo pridelené. Pre klub to znamenalo zamerať sa na výchovu mladých triatlonistov. Tento podnet spolu s aktivitou dvoch Mirov (Nemca a Šimuna) a už spomenutých manželov Mandzákovcov nasmeroval klub aj do „tretej oblasti“ - výučbovej (realizácia prípravného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku pre záujemcov o plávanie a triatlon) a výchovnej (koncepčná príprava mladých adeptov pre plavecké a triatlonové športy). Už v roku 1999 uskutočnil klub nábor záujemcov o triatlon a podarilo sa mu vytvoriť viac ako 10 člennú skupinu adeptov vo veku od 6 - 9 rokov. Následne sa klub v spolupráci s  Katedrou telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica podujal aj na vysoko náročnú organizáciu prípravného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku pre deti vo veku od 6 rokov. Hneď v roku 2003 sa podarilo zrealizovať prvý plavecký kurz v trvaní 3 mesiacov pre viac ako 25 detí. V nasledujúcich rokoch sa klubu v tejto oblasti podarilo stať sa jednou z vysoko uznávaných inštitúcii mesta Banská Bystrica, poskytujúcich širokým masám kvalitné plavecké vzdelanie. Prirodzeným vývojom sa postupne dospelo aj k tomu, že viacerí absolventi plaveckého výcviku sa rozhodli pokračovať v pravidelnej tréningovej a následne aj pretekárskej (triatlonovej a plaveckej) činnosti. V roku 2008 sa v rámci štruktúr klubu vytvorila skupina detí, ktoré sa pod vedením tréneriek Zuzany Tonhauserovej a Miroslavy Doleželovej sústredili na zdokonaľovaciu plaveckú prípravu s perspektívou zamerania sa na špecializovaný triatlonový alebo plavecký tréning. Početnosť skupiny bola cca 20 chlapcov a dievčat vo veku od 8 - 11 rokov. Prvým úspešným „produktom“ tejto koncepcie sa javil Viktor Madič. Od roku 2013 nadviazali na ich prácu manželia Mandzákovci, kde Martina, ako bývala úspešná reprezentantka v triatlone a duatlone, využíva nielen svoje tréningové a pretekárske skúsenosti, ale rovnako ako Peter pretavujú do svojej trénerskej práce množstvo odborných a vedeckých poznatkov získaných v rámci profesného pôsobenia vo funkciách vysokoškolských učiteľov na Katedre telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica. Pod ich vedením sa stále výraznejšie do plaveckého a triatlonového podvedomia dostávajú mená ako Slávo Adam, Kristína Veszeleiová, Šimon a Ema Paulínyovci, Aurel Barto, Lukáš Purgát, Hugo Brhlík, Margaréta Piatriková, Matej Chladný, Timotej Tavačiak a mnoho ďalších. Bohužiaľ najmä táto oblasť bola najvýrzanejšie poznačená pandémiou COVID-19, keď od roku 2019 až doteraz sme aktivity v tejto oblasti museli úplne zastaviť.

Na záver tohto stručného pohľadu na minulosť je možné konštatovať, že z pohľadu najbližšej budúcnosti sa uvedené súčasné triatlonové a plavecké smerovanie ukazuje ako pozitívne a užitočné nielen pre súťažnú, ale aj verejne prospešnú činnosť vysokoškolského triatlonového a plaveckého klubu TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica nielen v rámci Slovenskej triatlonovej únie a Slovenskej plaveckej federácie ale aj pre mesto Banská Bystrica a jeho obyvateľov.  

Banská Bystrica 28.12.2019

 

Prílohy:

a) Prvé logo klubu (rok 1990)

 obr5

b) Výsledky prvého klubového duatlonu realizovaného na prvom sústrední na Chate ŠK UMB na Donovaloch v máji 1991

Meno a Priezvisko Beh  Bicykel Celkový čas Poradie
Ondrej Bakša 13,39 55,04 1:22,20

1.M

Roman Schlenc 14,52 57,14 1:27,22

2.M

Miroslav Nemec 15,32 58,15 1:28,00

3.M

Ľuboslav Havetta 15,40 1:01,28 1:33,26

4.M

Marcel Kováčik 17,16 1:09,39 1:44,23

5.M

Alžbeta Pažáková 15,17 39,24 1:07,05

    1.Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Výsledky kontrolného testu členov klubu zo dňa 3.12.1997 - beh na 5 km

Meno a Priezvisko  1.Kilometer 2.Kilometer 3.Kilometer 4.Kilometer 5.Kilometer Priemer
Andrej Orlický 3:28 6:52 10:12 13:38 17:01 3:24
Milan Slovák 3:28 6:56 10:30 14:08 17:35 3:31
Emil Hrnčiar 3:33 7:05 10:49 14:20 17:45 3:33
Ľubomír Hejnus 3:38 7:20 11:06 14:41 18:21 3:40
Ľubo Havetta 3:38 7:20 11:04 14:42 18:24 3:41
Jozef Chaban 3:38 7:21 11:05 14:43 18:31 3:42
Ján Holba 3:39 7:30 11:27 15:19 19:07 3:49

 d) Fotky úspešných členov klubu (zľava): K. Lapinová, J. Tomašovič, J. Palúch a S. Lipárová

 obr6obr7obr8obr9

 

Daľšie informácie

Kalendár

July 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

             Našu činnosť podporujú:

Imunoglukan          0      14356 logo--mm130x40      active planet         logo Lapinovasportshop sk jpg        logo mesto bb         

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk