trian vyrocie
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

PLAVECKÁ PRÍPRAVKA

Plavecká prípravka.jpg

POĎAKOVANIE

V mene vedenia klubu ďakujeme všetký členom a členkám za úspešnú reprezentáciu klubu TRIAN ŠK UMB v roku 2023. Zároveň želáme nielen im, ale aj všetkým priaznivcom, rodičom a priateľom úspešný športový rok 2024.

Thank You Smiley Png , Free Transparent Clipart - ClipartKey

DARCOVSKÁ VÝZVA

DARCOVSKÁ VÝZVA  pre firmy, podnikateľov i fyzické osoby na prispenie finančných prostriedkov k výmene havarovaného auta ŠK UMB:

DARCOVSKÁ VÝZVA na prispenie finančných prostriedkov k výmene havarovaného auta ŠK UMB - Športový klub UMB

PREPLÁCANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTARTOM NA PODUJATÍ

Na základe rozhodnutia vedenia klubu oznamujeme, že v roku 2022 budú platiť nasledovné kritéria pre preplácanie nákladov spojených so štartom na podujatí (štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie, iné):

A/ Štartovné - pretekári a do 23 rokov (platí len pre súťaže riadené STÚ a SPF):

Prepláca sa každému, koho nominuje poverený hlavný tréner, ak nastúpi na štart uvedenej súťaže a aj ju úspešne dokončí.

Pozn.: Pri hromadnej platbe štartovného vopred (tréner, funkcionár klubu a pod.) sa v odôvodnených prípadoch bude úhrada štartovného žiadať od pretekára, ktorý na štart nenastúpil alebo preteky nedokončil dodatočne – rozhoduje poverený hlavný tréner.

B/ Štartovné - pretekári od 24 do 39 rokov (platí len pre súťaže riadené STÚ a SPF):

Prepláca sa iba tomu, kto sa umiestni na uvedenej súťaži do prvej tretiny štartového poľa v celkovom poradí vo svojej kategórii (ELITE MUŽI, ELITE ŽENY, resp. AGm a AGž od 24 do 39 rokov).

C/ Štartovné - pretekári od 40 a viac rokov (platí len pre súťaže riadené STÚ a SPF):

Prepláca sa iba tomu, kto sa umiestni na uvedenej súťaži na stupňoch víťazov (1. – 3. miesto) vo svojej kategórii (Veteráni 1, 2, 3, resp. AGm a AGž od 40 rokov).

C/ Iné náklady (cestovné, stravné, ubytovanie a pod.) - platí pre všetky vekové kategórie:

Iné náklady (cestovné, stravné, ubytovanie a pod.) spojené so štartom na súťažiach riadených STÚ a SPF, alebo súťažiach a podujatiach neriadených STÚ a SPF, resp. zahraničných súťažiach a podujatiach sa budú preplácať INDIVIDUÁLNE na základe žiadosti člena klubu resp. povereného hlavného trénera (môže byť poslaná emailom, poštou, SMS a pod. vopred alebo po podujatí) predsedovi klubu.

Pozn.: Žiadosť musí obsahovať (PRED SÚŤAŽOU/PODUJATÍM) dôvod a finančnú požiadavku resp. (PO SÚŤAŽI/PODUJATÍ) komplet dokumentáciu z pretekov (propozície a výsledková listina) a originál potvrdenia o zaplatení požadovaných nákladov resp. výpis z účtu o zrealizovaní platby. Rozhodnutie o výške náhrady bude prerokované na stretnutí vedenia klubu najneskôr do 14 dni od doručenia žiadosti predsedovi klubu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: 

1/ Pre všetkých členov klubu, ktorí chcú aby im boli preplatené vzniknuté náklady spojené so štartom na akejkoľvek súťaži/podujatí je POVINNOSŤOU doručiť predsedovi klubu (emailom, poštou, SMS, osobne a pod.) originál potvrdenia o úhrade požadovaných nákladov resp. výpis z účtu o zrealizovaní platby s menom pretekára/-ky a názvom a termínom súťaže/podujatia!!! Bez týchto podkladov/potvrdení žiadané náklady nebudú preplatené!

2/ Pokiaľ nebudú do 30 dní od konania súťaže/podujatia doručené všetky podklady/potvrdenia o úhrade vzniknutých nákladov predsedovi klubu, súťaž/podujatie sa definitívne ekonomicky uzavrie a zúčtujú sa náhrady iba tím členom klubu, ktorí uvedené podklady/potvrdenia do termínu dodali!

3/ Všetky účtované financie budú zasielané iba prevodom na účet, preto je potrebné, aby člen klubu dodal aj IBAN účtu, kde chce aby mu peniaze boli zaslané.

4/ Pri súťažiach/podujatiach, kde sa zúčastňuje viac pretekárov klubu odporúčame aby dokumentáciu zrealizoval a s predsedom administroval jeden člen klubu.

5/ Pri doprave členov klubu na súťaž/podujatie klubovým autom (Ford Transit) sa účtuje poplatok vo výške 1,-€/celé auto za každých začatých 10km (napr. 152km = 16,-€), prípadne dohodou vopred.

V Banskej Bystrici 1.1.2022                                   Miroslav Nemec – predseda TRIAN ŠK UMB B. Bystrica

Základný plavecký kurz - jesenný termín

Vážení rodičia,

v jesennom termíne neotvárame plavecký kurz. Ďalší termín pre prípadné otvorenie kurzu plávania bude v januári 2022.

vedenie klubu

TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 907 805 803

OPATRENIA KU COVID-19

Od akademického roka 2020/2021 platia nové opatrenia pre organizáciu základného plaveckého kurzu:

  • Do budovi nemôžu vstupovať rodičia detí.
  • Deti budú preberať tréneri a trénerky pri vstupe do budovi (Tajovského 40), 15 minút pred začiatkom kurzu.
  • Pred začiatkom kurzu musia rodičia odovzdať dokumenty, ktoré budeme po nich vyžadovať prostredíctvom emailu.
  • Deti si dezinfekčným prostriedkom umyjú ruky a každé by malo mať vo vnútorných priestoroch rúško.
  • Po budove sa deti samé nemôžu pohybovať.
  • Tréneri a trénerky pomôžu s prezlečením sa, po ukončení kurzu dohliadnu na oblečenie sa. Spoločne po tréningu ich tréneri a trénerky odprevadia ku vchodu, 15 min. po skončení tréningu.

ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ KURZ - jesenný termín

Vážení rodičia,

Základný plavecký kurz bude začínať od 5.10.2020. Samozrejme všetko bude súvisieť s aktuálnou situáciou, ktorá sa zo dňa na deň môže zmeniť o čom budete včas informovaní.

V súvislosti s epidémiou Covid-19 budeme musieť pristúpiť k zásadnému opatreniu. Do budovy nebudú môcť vstupovať rodičia. V súčasnosti riešime celú logistiku akým spôsobom a kto bude deti sprevádzať od vstupu do budovy, cez prípravu, prezliekanie v šatniach a aj po tréningu, vysušenie a odprevadenie detí ku vchodu. Prosíme rodičov malých detí, aby zvážili spôsobilosť a zrelosť detí byť samostatné v obliekaní, prezliekaní a pod.

Pre túto chvíľu čakajte na pokyny aj ku prihláseniu sa na kurz, ku vyplneniu rôznych dotazníkov a čestného prehlásenia. 

POkiaľ potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte ma: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme za pochopenie

vedenie klubu TRIAN ŠK UMBŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

Všetkým členkám a členom klubu a aj všetkým jeho priaznivcom prajem veľa zdravia, šťastia a najmä športových ale aj osobných úspechov v roku 2020

Miro Nemec download.jpg

TRIAN Vianočný punč

Všetkých dospelých členov, rodičov, podporovateľov a priateľov nášho klubu srdečne pozývame na stretnutie pri vianočnom punči, ktoré sa bude konať 22.12.201917.00 hod. Stretneme sa na námesti pred Pilsner reštauráciou.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

punč2019

Daľšie informácie

Kalendár

March 2024
S M T W T F S
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

             Našu činnosť podporujú:

Imunoglukan          0      14356 logo--mm130x40      active planet         logo Lapinovasportshop sk jpg        logo mesto bb         

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk