trian vyrocie
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
 • tréningy prebiehajú na mestskom bazéne Štiavničky, v utorok a štvrtok 17,00 - 18,00 hod.
 • za dieťa počas výcviku na bazéne zodpovedá príslušný tréner/trénerka. Tréner/trénerka nezodpovedá za dieťa v priestoroch šatne.
 • veci, ktoré odporúčame deťom: plavky, plavecká čiapka je nutnosťou!, uterák, šľapky, hygienické potreby. Prosíme deti, aby cenné veci (zlaté retiazky, šperky, hodinky, mobily a pod.) nenosili na bazén, prípadne ich odložili v uzamykateľných skrinkách v priestoroch šatne.
 • vstup do šatní nie je rodičom umožnený.
 • v priebehu plaveckého výcviku sa rodičia môžu zdržiavať v priestoroch plavarne - na balkóne, ktorý je vyhradený pre hostí.
 • dieťa čaká v šatni kým si ho nevyzdvihne tréner/trénerka. Nesmie vstupovať bez dozoru na plaváreň!
 • deti sa stretávajú pred tréningom v hale pred turniketom o 16:45. Tréner tam bude na deti čakať.
 • tréneri deti odovzdávajú na konci tréningu v hale pri turnikete.
 • číslo účtu, na ktoré budete posielať klubový príspevok je: SK95 8360 5207 0042 0758 0944.
 • do poznámky musíte uviesť: ZPV a meno dieťaťa (kvôli identifikácii platby)
 • úhradu je potrebné urobiť najneskôr vždy k 15. v mesiaci, v januári do 15. 1. 2024
 • rodič má nárok uplatniť si vrátenie 25% z klubového príspevku, ak jeho dieťa zo zdravotných dôvodov vymeškalo v súvislom čase viac ako polovicu hodín príslušného výcviku. Pri uplatnení nároku rodič doloží lekársky potvrdený zdravotný stav, ktorý jeho dieťaťu zabránil absolvovať výcvik v plnom rozsahu.
 • Dieťa s viditeľnými príznakmi infekčného ochorenia (dráždivý kašeľ, nádcha, zvýšená teplota) nebude zaradené do výcvikovej hodiny.
Daľšie informácie

Kalendár

July 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

             Našu činnosť podporujú:

Imunoglukan          0      14356 logo--mm130x40      active planet         logo Lapinovasportshop sk jpg        logo mesto bb         

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk