vsetci
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Dňa 14.11.2012 sme zorganizovali Maratón Zumby ku Dňu študentstva. Zúčastnilo sa ho 112 cvičiacich študentiek z fakúlt UMB. Precvičovala vynikajúca cvičiteľka: Mudr. Zorka Adamčáková PhD. V závere podujatia sme losovali tombolu v ktorej 17 študentiek získalo balíčky, kozmetiku a permanentku na cvičenie Zumby, ktorú venovala cvičiteľka.
 
 
 
 
 
 
Daľšie informácie

KLUB ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk