vsetci
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Dňa 15. apríla 2013 ŠK UMB Šport pre všetkých organizoval Aerobik Maratón Zumba v hale KTVŠ FHV UMB. Zúčastnilo sa ho 140 cvičiacich dievčat a 3 chlapci zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborné cvičiteľky aerobiku – špecializácia aerobik – Vanesa Majerová a Zumba – Zora Adamčáková, ako hosť vystúpil Pedro a Yusimi - Cuban Dance Academy Banska Bystrica. Vďaka veľkému počtu sponzorov sme rozdali množstvo cien v tombole. Ďakujeme sponzorom, ale hlavne Zorke Adamčákovej, ktorá ich oslovila – Tekmar, Oriflame, Schwarzkopf, Pedikúra Harmony, Faxcopy, FloraDeker, HalóTaxi, Zvolenský – Senoble, Drogéria Teta, Solárium Lilien a WingTeam s energetickými nápojmi. Vydarená akcia, ktorá priniesla radosť a pohodu cvičiacim, tešíme sa na ďalšie maratóny v rámci Športu pre všetkých.

PaedDr. J. Palovičová, PhD. – zodp. za akciu ŠK UMB Šport pre všetkých

 
 
 
 
 
 
Daľšie informácie

KLUB ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk