vsetci
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Dňa 19.11. 2014 ŠK UMB Šport pre všetkých ŠK UMB v spolupráci s KTVŠ s finančnou spoluúčasťou MŠVV a ŠSR a SAUŠ organizoval Zumba Maratón ku Dňu študentov v hale KTVŠ FF UMB. Šport pre všetkých, ktorý má na UMB už svoju tradíciu organizuje masové akcie každoročne. Za úspech podujatia môžeme považovať 90 cvičiacich študentiek a 1 študenta, ktorí boli z jednotlivých fakúlt UMB. Precvičovali výborní cvičitelia Zumby – Zorka Adamčáková, Richard Hranec, Marián Vo Van, , Júlia Kubovčíková. V závere podujatia sme odmenili cvičiacich kozmetickými a vianočnými balíčkami. Maratón Zumby, ktorý priniesol radosť, pohodu cvičiacim aj divákom a tešíme sa na ďalšie maratóny podporované MŠVV a ŠSR a SAUŠ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daľšie informácie

KLUB ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk