judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Rebríček pretekárov klubu podľa umiestnení na turnajoch:

rebricek-2014Najlepší pretekári nášho klubu podľa dosiahnutých výsledkov na súťažiach za rok 2014, v jednotlivých vekových kategóriách:

  • David Vrba – starší žiaci
  • Miloš Krajči – mladší žiaci
  • Tomáš Zacharovský – mini žiaci
Poradie Meno Ročník Kategória Bodov
1. Miloš Krajči 2002 ml. žiaci 152
2. David Vrba 2000 st. žiaci 114
3. Ján Sršeň 2001 st. žiaci 112
4. Tomáš Zacharovský 2004 mini 70
5. Eszter Hortobágyiová 1994 juniori 50
6. Ján Lupták 1999 dorast 36
7. Maroš Zacharovský 1997 dorast 34
8. Barbora Hudáčková 2002 ml. žiaci 28
9. Daniela Melicherčíková 2004 mini 20
10. Šimon Bujňák 2001 st. žiaci 16
11. Leo Rybár 2004 mini 12
12. Samuel Duraj 2006 mini 8
13. Jakub Štolec 2001 st. žiaci 5
14. Matúš Šustek 2001 st. žiaci 2
Výsledky na súťažiach:
Súťaž Miesto Pretekár
GP B. Bystrica 2. Lupták J.
  2. Melicherčíková D.
  2. Zacharovský T.
  3. Hudáčková B.
  3. Krajči M.
  3. Rybár L.
  3. Sršeň J.
  7. Šustek M.
Liga dorastu I.kolo 3. Sršeň J.
MSR juniorov 2. Hortobágyiová E.
  7. Lupták J.
MVC Pezinok žiaci 1. Krajči M.
  3. Vrba D.
  3. Zacharovský T.
  5. Sršeň J.
VC Sokol BA žiaci 1. Zacharovský T.
  2. Hudáčková B.
  2. Sršeň J.
  3. Krajči M.
  3. Rybár L.
 VC Sokol BA juniori 1. Hortobágyiová E.
  5. Zacharovský M.
MVC Bardejov žiaci 3. Krajči M.
MSR žiakov Pezinok 1. Krajči M.
  1. Vrba D.
  5. Sršeň J.
MVC R.Sobota žiaci 1. Krajči M.
  1. Zacharovský T.
  2. Hudáčková B.
  5. Melicherčíková D.
MVC Pezinok dorast 2. Zacharovský M.
  5. Lupták J.
Liga dorastu II. kolo 5. Zacharovský M.
  5. Lupták J.
Súťaž Miesto Pretekár
VC Michalovce žiaci 1. Zacharovský T.
  2. Vrba D.
  2. Sršeň J.
  2. Krajči M.
VC Pezinok mini 1. Zacharovský T.
  3. Melicherčíková D.
Brno Cup žiaci 2. Krajči M.
  5. Vrba D.
MSR družstiev st.žiaci 1. Sršeň J.
  1. Vrba D.
  1. Bujňák Š.
MT Pov.Bystrica žiaci 2. Krajči M.
  3. Vrba D.
  3. Sršeň J.
  3. Zacharovský T.
  3. Melicherčíková D.
VC Kolárovo žiaci 1. Krajči M.
  1. Zacharovský T.
  3. Sršeň J.
  3. Rybár L.
MSR dorast 3. Lupták J.
MSR žien 3. Hortobágyiová E.
MVC Galanta 1. Zacharovský T.
  1. Duraj S.
  2. Krajči M.
  2. Vrba D.
  3. Sršeň J.
MVC Martin 1. Sršeň J.
  1. Krajči M.
  1. Zacharovský T.
  2. Melicherčíková D.
  3. Hudáčková B.
     
     

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk