atleticky
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Výsledky  v 2016 AK ŠK UMB BB-atletika
 
Hala  Bratislava 20.2. M-SR staršie žiactvo :              3. Bucholcreová Janka -300m
         Bratislava 21.2. M-SR juniorov:                      1. Sečkár Michal -žrď
         Bratislava 27.2.-28.2. M-SR mužov a žien:       1. Ďurec Peter- 1500m
                                                                        1. Ďurec Peter- 3000m   
         Bratislava 5.3. M-SR mladšie žiactvo:               3. Kánová Bianka- 300m
                                                                        2. Fonferová Laura- výška
         Bratislava 6.3. M-SR dorast:                          1. Rigasz Simon -400m
 
Dráha- Nové Zámky 18.6. M-SR mladšie žiactvo:      3. Kánová Bianka-300m
                                                                        3. Fonferová Laura -výška
           Nitra 19.6. M-SR juniorov:                          2. Sečkár Michal - žrď
           Banská Bystrica 25.6.-26.6.-M-SR mužov a žien: 1. Ďurec Peter- 1500m
                                                                        1. Ďurec Peter- 5000m
            Miskolc 1.7. -HUN-CZE-SLO-SVK-                5. Sečkár Michal-žrď
 
Šamorín 19.11. M-SR v cezpoľnom behu:                1. Ďurec Peter- vytrvalci 10 km
Chia/ITA 11.12. ME v cezpoľnom behu:                  Peter Ďurec -vytrvalci 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk