vsetci
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Dňa 25.11.2013 ŠK UMB Šport pre všetkých v spolupráci s Komisiou pre šport UMB organizoval Aerobik Maratón ku Dňu študentov v hale KTVŠ FHV UMB. Zúčastnilo sa ho 75 cvičiacich študentiek zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborné cvičiteľky aerobiku – špecializácia aerobik – Vanesa Majerová, Dance aerobik – Lucia Uhnáková a Body work Dušana Rőhllbok – cvičiteľky Fitarény. V tombole sme rozdali ceny od sponzorov a od Komisie pre šport pri UMB. Úspešná akcia, ktorá priniesla radosť a pohodu cvičiacim, tešíme sa na ďalšie maratóny v rámci Komisie pre šport.

PaedDr. J. Palovičová, PhD. – zodp. za akciu ŠK UMB Šport pre všetkých

 
 
 
 
Daľšie informácie

KLUB ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

DÔLEŽITÉ OZNAMY:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk