judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Rebríček pretekárov klubu podľa umiestnení na turnajoch:

rebricek-2016 rebricek-2016-ceny

Najlepší pretekári nášho klubu podľa dosiahnutých výsledkov na súťažiach za rok 2016:

  • 1. miesto: Miloš Krajči
  • 2. miesto: Tomáš Zacharovský
  • 3. miesto: Ján Sršeň
Výsledky na súťažiach:
SúťažMiestoPretekár
VC Žilina 1. Zacharovský T.
  1. Madoš M.
  1. Bukovčanová M
  1. Mozoľová E.
  1. Filkorová N.
  2. Melicherčíková D.
MT B.Bystrica 1. Hudáčková B.
  1. Krajči M.
  1. Bukovčanová S.
  1. Ajrová L.
  2. Lupták J.
  2. Melicherčíková D.
  2. Bukovčanová M.
  3. Zacharovský T.
  3. Mozoľová E.
  3. Filkorová N.
  5. Sršeň J.
Liga dorastu I.kolo 1. Krajči M.
  2. Lupták J.
  3. Sršeň J.
MT Pezinok 1. Filkorová N.
  1. Melicherčíková D.
  2. Krajči M.
  2. Zacharovský T.
  2. Mozoľová E.
Liga dorastu II.kolo 3. Krajči M.
  3. Sršeň J.
MT Olomouc 7. Sršeň J.
MT Ostrava 3. Zacharovský T.
  5. Madoš M.
MT Bardejov 2. Zacharovský T.
  3. Krajči M.
  3. Sršeň J.
MT Zagreb 5. Madoš M.
  5. Zacharovský T.
  5. Sršeň J.
MT Bratislava 1. Sršeň J.
  1. Krajči M.
  1. Zacharovský T.
  1. Mozoľová E.
  2. Melicherčíková D.
  2. Madoš M.
  2. Bukovčanová M.
  2. Filkorová N.
  3. Bukovčanová S.
  3. Ajrová L.
  5. Kršačok M.
MT Graz 3. Lupták J.
SúťažMiestoPretekár
MT R.Sobota 1. Filkorová N.
  3. Mozoľová E.
  3. Bukovčanová M.
  3. Zacharovský T.
  5. Madoš M.
  5. Krajči M.
VC Malacky 1. Mozoľová E.
MT Pov. Bystrica žiaci 1. Krajči M.
  1. Zacharovský T.
  1. + 3. Filkorová N.
  2. Melicherčíková D.
  3. Bukovčanová M.
  3. Mozoľová E.
MT Pov. Bystrica dorast 1. Krajči M.
VC Kolárovo 1. Mozoľová E.
  1. Filkorová N.
  2. Melicherčíková D.
  3. Bukovčanová S.
  3. Bukovčanová M.
  5. Madoš M.
  7. Kršačok M.
MSR dorastu 1. Krajči M.
MT GALANTA žiaci 1. Krajči M.
  1. Melicherčíková D.
  1. Zacharovský T.
  1. Filkorová N.
  2. Bukovčanová M.
  3. Mozoľová E.
MT GALANTA dorast 1. Krajči M.
  2. Sršeň J.
MVC Martin žiaci 1. Zacharovský T.
  1. Bychkov A.
  1. Krajči M.
  2. Melicherčíková D.
  2. Bukovčanová M.
  3. Bukovčanová S.
  3. Mozoľová E.
  3. Filkorová N.
MVC Martin dorast 1. Krajči M.
  3. Sršeň J.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk