judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Rebríček pretekárov klubu podľa umiestnení na turnajoch:

rebricek-2015-1rebricek-2015-2rebricek-2015-3rebricek-2015-ceny

Najlepší pretekári nášho klubu podľa dosiahnutých výsledkov na súťažiach za rok 2015, v jednotlivých vekových kategóriách:

  • Ján Sršeň – starší žiaci
  • Daniela Melicherčíková – mladší žiaci
  • Marco Madoš – mini žiaci
  • Nicol Šusteková – najmladší pretekár
PoradieMenoRočníkKategóriaBodov
1. Sršeň Ján 2001 st. žiaci 228
2. Krajči Miloš 2002 st. žiaci 160
3. Melicherčíková Daniela 2004 ml. žiaci 154
4. Madoš Marco 2005 mini 90
5. Zacharovský Tomáš 2004 ml.žiaci 84
  Filkorová Nina 2007 mini 84
6. Lupták Ján Samuel 1999 dorast 76
7. Hudáčková Barbora 2002 st.žiaci 44
8. Šustek Matúš 2001 st. žiaci 43
9. Duraj Samuel 2006 mini 28
10. Bukovčanová Sarah 2003 ml. žiaci 19
11. Rybár Leo 2004 ml. žiaci 12
12. Mozoľová Ella 2006 mini 10
13. Kršačok Matej 2005 mini 8
  Bukovčanová Miriam 2006 mini 8
14. Vrba David 2000 dorast 4
  Kačaliaková Magdaléna 2007 mini 4
  Šustek Nikolas 2007 mini 4
Výsledky na súťažiach:
SúťažMiestoPretekár
MSR dorast 1. Lupták J.
  3. Sršeň J.
MSR st. žiaci 1. Krajči M.
  5. Sršeň J.
MSR ml. žiaci 2. Melicherčíková D.
Liga dorastu I.kolo 5. Sršeň J.
Liga dorastu II.kolo 3. Lupták J.
  5. Vrba D.
  7. Sršeň J.
Liga dorastu III.kolo 2. Sršeň J.
  3. Lupták J.
Liga dorastu IV.kolo 3. Lupták J.
MC Žilina 1. Duraj S.
  1. Filkorová N.
  2. Madoš M.
  2. Mozoľová E.
  3. Bukovčanová M.
  3. Kačaliaková M.
  3. Šustek N.
  4. Mikuláš M.
  5. Kršačok M.
GP B.Bystrica 1. Sršeň J.
  2. Krajči M.
  2. Melicherčíková D.
  2. Madoš M.
  3. Hudáčková B.
  3. Zacharovský T.
  3. Duraj S.
  3. Filkorová N.
MVC Pezinok žiaci 1. Madoš M.
  2. Melicherčíková D.
  2. Filkorová N.
  3. Sršeň J.
  3. Krajči M.
MVC Bardejov žiaci 5. Zacharovský T.
MVC R.Sobota žiaci 2. Madoš M.
  3. Sršeň J.
  3. Melicherčíková D.
  3. Filkorová N.
     
SúťažMiestoPretekár
MT Brno 3. Krajči M.
VC Sokol BA žiaci 1. Sršeň J.
  1. Hudáčková B.
  1. Madoš M.
  1. Filkorová N.
  2. Bukovčanová S.
  2. Melicherčíková D.
  2. Duraj S.
  3. Krajči M.
  3. Rybár L.
  3. Zacharovský T.
  5. Šustek M.
  5. Bukovčanová M.
VC Michalovce žiaci 2. Zacharovský T.
MT Pov.Bystrica 2. Sršeň J.
  2. Krajči M.
  2. Melicherčíková D.
  3. Lupták J.
  3. Šustek M.
  3. Madoš M.
  5. Zacharovský T.
  5. Mozoľová E.
VC Kolárovo žiaci 1. Krajči M.
  1. Zacharovský T.
  1. Filkorová N.
  2. Melicherčíková D.
  3. Šustek M.
MVC Galanta 1. Melicherčíková D.
  1. Filkorová N.
  2. Sršeň J.
  2. Krajči M.
  2. Madoš M.
MVC Martin 1. Sršeň J.
  1. Melicherčíková D.
  2. Krajči M.
  2. Zacharovský T.
  3. Šustek M.
  3. Madoš M.
  3. Filkorová N.
  5. Kršačok M.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk