judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Vážení členovia a priaznivci Športového klubu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

ďakujeme Vám, že ste v roku 2021 prispeli 2% resp. 3% zo svojich daní pre Športový klub UMB. Aj vďaka Vám sme mohli realizovať športové aktivity detí a mládeže.

V priebehu týchto dní a týždňov sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% (3%) Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Občianske združenie Športový klub UMB v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% (3%) a použiť finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie 2% (3%) svojej už zaplatenej dane pre Športový klub UMB.

Ak sa rozhodnete podporiť Športový klub UMB, je potrebné vykonať:

  • Fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane“. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť tlačivo „VYHLÁSENIE“ o poukázaní sumy pre Športový klub UMB. Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ doručte do 29. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, resp. do 21. apríla 2022 na tréning klubu judo. V prípade, že podáte tlačivá na daňový úrad individuálne, prosíme o dodanie kópie tlačiva „VYHLÁSENIE“.
  • Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v daňovom priznaní vyplnia kolonku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ podľa údajov ŠK UMB a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31. marca 2022. Kópiu tejto strany daňového priznania prosíme dodať na tréning klubu.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak Športový klub UMB, za čo Vám vopred ďakujeme.

Dokumenty na stiahnutie:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby / PDF

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk