judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Ďalší tréning máme v pondelok 25.5.2020 na ihrisku Spojenej školy, Školská ulica 7 (za Zdravotníckou školou oproti Lídlu) od 18:00 do 19:00 hod.
Pokračujeme v naberaní kondície, takže je potrebné priniesť si veci na behanie.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk