judo
Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Milí členovia klubu JUDO,

po vynútenej prestávke pokračujeme s tréningami. Stretneme sa v stredu 20.5.2020 na ihrisku Spojenej školy, Školská ulica 7 (za Zdravotníckou školou oproti Lídlu) o 17:30 hodine.
Na programe bude kondičný tréning, takže je potrebné priniesť si veci na behanie. Informácie o ďalšom postupe na mieste.

Váš klub JUDO

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Adresa: Športový klub UMB
Tajovského 40,
974 01  Banská Bystrica
IČO:
DIČ:
14223970
2021075441
Tatra banka: SK79 1100 0000 0029 2789 5291

SLSP:

SLSP:

SK75 0900 0000 0000 5019 0818

dotačný transparentný:
SK20 0900 0000 0051 2068 9589

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

048/4465192, 4465193
0907843516

E-mail: sportklub@umb.sk